Harcama Yönetim Sistemi ve BKMYBS Kılavuzları

 

* Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

* Harcama Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

* Harcama Yönetim Sistemi Emanet İşlemleri Uygulama Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.