Vizyon ve Misyon

 

VİZYON

  

Mevzuata hakim değişim ve yeniliğe açık, farklılık ve çeşitliliği benimseyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, hesap verme sorumluluğu gelişmiş, güvenilirlik, doğruluk, açıklık, mali saydamlık ve etik değerlere sahip örnek bir başkanlık olmak.

 

 

MİSYON

 

Üniversitemiz mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında tüm paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde performans ve kalite ölçütleri öncülüğünde mali iş ve işlemleri mevzuata uygun şekilde yürütmek, verimli ve etkin planlamalar yapmak.