İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporları

* Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Standartlarına Uyum Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2015 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2016 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2016 Yılı Değerlendirme Raporuna (Tablo) ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2017 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2020 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2021 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

*Yıldız Teknik Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2022 Yılı Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.