Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İş Akışları

İş Avansı İş Akış Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

 * Personel Avansı İş Akış Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

* Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

* Kişilerden Alacaklar İş Akış Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

Taşınmaz Gelirlerinin Muhasebe Kayıtlarına Alınması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Öz Gelirlerin Takibi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız