Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü İş Akışları

* Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Bütçe Hazırlama İş Akış Şablonuna ulaşmak için  Tıklayınız

* Bütçe İşlemleri İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Ödenek Dağılımı İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Yatırım Programı Revizesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Performans Programı İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Performans Programının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Öğrenci Kulüpleri Şartlı Bağış ve Yardımlar İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız