Temel Değerler

 

TEMEL DEĞERLER

 

Yıldız Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli aşağıdaki temel değer ve ilkeleri benimsemiştir. Bu değerler önceliklerin belirlenip geliştirilmesinde pusula görevi görürler.

 

-   Ülkeye Hizmet:  Toplumsal değerlere saygı, bilginin hayata geçirilmesi, eğitim ve araştırmada kalite ve sürekli gelişimde mükemmellik;

-   Bütünlük:  Doğruluk, ahlak ve kararlılık;

-   Öğrenme Arzusu:  Hayat boyu öğrenim ve profesyonel gelişimi takdir etmek;

-   Eğitim, Kamu, Özel Sektör ve STK İşbirliği:  Kazan-kazan ilkesi ile paydaşların ihtiyaçlarına cevap vermek;

-   İlkeli Yönetim: Adil, tutarlı, etkin ve şeffaf bir yönetim.