DUYURULAR
2024 Yılı Bütçesi ve Ocak Ayı Serbest Ödenekleri
03.01.2024

  2024 Yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Bütçesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Özel Kalem (Rektörlük)

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Özel Kalem (Genel Sekreterlik)

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Personel Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Hukuk Müşavirliği

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Fen-Edebiyat Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Kimya Metalurji Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - İnşaat Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Elektrik Elektronik Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Makine Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Mimarlık Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Eğitim Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Yabancı Diller Yüksekokulu

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Diğer Merkezler

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Diğer Bölümler

 

2024 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü

 

 

2024 Yılı Bütçesi ve Ocak Ayı Serbest Ödenekleri Üst Yazısı

 

 

2022-2024 Bütçe Ödenekleri Artışları Tablosu

 

 

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

 

2024 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine (Sıra No: 1)

 

 

Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

2024-2026 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi 9. Bölüm (Analitik Bütçe Sınıflandırması)

 

 

>> Tüm Duyurular