DUYURULAR
2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlık Çalışmaları
02.01.2024

* Birim Faaliyet Raporu hazırlayacak birimlere ilişkin Üst yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

*Birim Faaliyet Raporu hazırlayacak birimler için hazırlanan "2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi"ne ulaşmak için tıklayınız.

 

*2021-2025 YTÜ Stratejik Plan Gösterge Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

*2023 Yılı Birimlerin Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

*2023 Yılı Birimlerin Program, Alt Program, Faaliyet İlişkisi Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

NOT:

1. İdare Faaliyet Raporunda kullanılmak üzere biriminze tanımlı tablo  girişleri vys.yildiz.edu.tr  adresi "Faaliyet Raporları" sekmesinden üzerinden yapılacak olup, sistemde biriminize tanımlı tablo yok ise herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

2. Birim Faaliyet Raporlarınız EBYS üzerinden yazı ile hem Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına hem de Kalite Koordinatörlüğüne iletilecektir.

>> Tüm Duyurular