DUYURULAR
2023 Yılı Bütçesi ve Ocak Ayı Serbest Ödenekleri
04.01.2023

  2023 Yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Bütçesi

 

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Özel Kalem (Rektörlük)

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Özel Kalem (Genel Sekreterlik)

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Personel Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Hukuk Müşavirliği

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Fen-Edebiyat Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Kimya Metalurji Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - İnşaat Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Elektrik Elektronik Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Makine Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Mimarlık Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Eğitim Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Yabancı Diller Yüksekokulu

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Diğer Merkezler

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Diğer Bölümler

 

2023 Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi - Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü

 

 

 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak Ayı Serbest Ödenekleri Üst Yazısı

 

 

 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

 

 2023 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine (Sıra No: 1)

 

 

● Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi 9. Bölüm (Analitik Bütçe Sınıflandırması)

 
>> Tüm Duyurular