DUYURULAR
2022-2024 Yatırım Bütçe Hazırlık Çalışmaları Dosyası (TAVAN RAKAMLARI DAHİL!)
25.06.2021

* 2022-2024 Yatırım Bütçe Çalışmaları Üst yazısına ulaşmak için tıklayınız.

*2022-2024 Dönemi  Yatırım Teklifleri Hazırlama Rehberine ulaşmak için tıklayınız.          

*On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ulaşmak için tıklayınız.

*Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının  2022 Yılı Yatırım Programı Hazırlıkları  Yazısına ulaşmak için tıklayınız.

* Ek1-2022-2024 Dönemi  Yükseköğretim Beden Eğitimi   ve Spor Sektörü Yatırım detay Teklif Formuna ulaşmak için (BAP hariç tüm yatırım birimleri  EK1 Formunu Dolduracaklardır)   tıklayınız.

*2022-2024 Yatırım Teklifi Doldurulacak Ek Formlara ve  Açıklama Madde Numaralarına ulaşmak için tıklayınız.

2022-2024 Yatırım Bütçe Tavan Teklif Rakamları Tablosuna ulaşmak için  tıklayınız.

* 06. Sermaye Ekonomik Kod Açıklamalarına ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2022-2024 Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (SKS DAİ BAŞ.) ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2022-2024  Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (YAPI İŞLERİ DAİ. BAŞ.) ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2022-2024  Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (İMİD) ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2022-2024  Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞ.) ulaşmak için tıklayınız.

 

>> Tüm Duyurular