Harcama Yönetim Sistemi ve BKMYBS Kılavuzu

 

* Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

* Harcama Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.